شنبه 25 مهر 1394

تقویم آموزشی سنوات تحصیلی موسسه

....

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

1-انتخاب واحد:     96/11/15 لغایت   96/11/19

2-شروع کلاس های درسی:   گزارش نشده

3-حذف و اضافه:   96/11/30  لغایت  96/12/03

4- حذف تکدرس(حذف اضطراری):   97/03/05  لغایت  97/03/10

5- امتحانات پایان نیمسال:  گزارش نشده

تماس با موسسه

کيلومتر 55 جاده تهران-گرمسار  ، شهر ايوان کی ، ميدان امام علی (ع) ،بلوار شهید موسوی، موسسه آموزش عالی غيرانتفاعی -غیردولتی  مولوی

شماره های تماس تلفنی:

امور آموزش و ثبت نام(خط مستقیم):  02358497503

امور مالی و حسابداری: 02358497502

امور اداری و پشتیبانی(خط مستقیم): 34521938-023

حراست(تلفکس):  34521935-023

ارسال فکس:34521937-023     

آدرس پست الکترونیکی: infomui@mail.com

درباره موسسه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولوی، قطب علمی علوم انسانی با ارائه آموزش های علمی و آکادمیک در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی در شرق پایتخت و پیشانی استان سمنان در شهر ایوان کی، با سرلوحه قراردادن شعار آموزش و پژوهش در تلفیق با عمل در رسالت خود، با کارنامه ای درخشان در تربیت جوانان ایران اسلامی در رشته های تخصصی علوم انسانی از سال 1384 فعالیت می نماید.